Compliance

Compliance

Co znamená Compliance?

Compliance znamená, jednoduše vyjádřeno, dodržování zákonů a směrnic, ale také dobrovolných dohod, pravidel a etických zásad. Ve skupině KSM Castings Group bereme téma compliance velmi vážně a má pro nás elementární význam.

Proto přijalo obchodní vedení KSM Castings Group etický kodex. Na něm je založena celá naše podnikatelská činnost a tento kodex platí bez výjimky pro všechny zaměstnance. Každý jednotlivec má dodržovat sjednaná pravidla a jednat podle nich. Z toho profituje nejen náš podnik sám, nýbrž stejnou měrou i naše pracovnice a naši pracovníci, naši zákazníci, dodavatelé a obchodní partneři.

Náš etický kodex nemůže a nemá pojmout každou možnou situaci každodenního profesního života. Představuje však závazný vzor a orientační rámec: všechny nás zavazuje k tomu, abychom se vyrovnávali s relevantními požadavky.

Compliance v tomto smyslu není žádným abstraktním pojmem, nýbrž závazně platnou a naprosto srozumitelnou dohodou týkající se chování. U KSM obsahuje jak preventivní opatření jako jsou objasnění, informace a školení, tak i monitoring interních podnikových postupů.

Porušení zákona nebo nekonformní chování mohou mít rozsáhlý vliv a nejsou v naší skupině podniků tolerovány. Tím redukujeme rizika a zajišťujeme si trvale udržitelný úspěch našeho podniku.

Sázíme na to, že budeme chybnému chování preventivně předcházet. Každá pracovnice a každý pracovník může navíc anonymně na možná porušení pravidel poukázat. Ta budou přísně důvěrně zjišťována a prověřována. Existují jasná pravidla, co je dovoleno a co není. Každému možnému pochybení v chování se budeme věnovat a důsledně učiníme potřebná opatření.

Naši pověřenkyni pro compliance zastihnete e-mailem nebo telefonicky na +49 5121 505 4944.

Etický kodex – Code of Conduct

Etický kodex (stav únor 2020)
Jazyk: němčina
Velikost: 753 KB
Typ souboru: dokument PDF

Scroll to Top