Nákup

Nákup skupiny KSM Castings Group

Na stránkách strategického nákupu skupiny KSM Castings Group informujeme o našem spektru potřeb a o požadavcích na naše dodavatele.

Pokud máte zájem o vybudování úspěšného a dlouhodobého obchodního vztahu, zašlete nám vypovídající podklady o Vašem podniku, Vašich produktech a výrobních možnostech a nechte se přes samostatnou informaci ze strany dodavatele registrovat jako nový dodavatel v naší databázi.

Na stránkách centrálního nákupu máte k dispozici četné informace. Vedle Seznamu nakupovaného materiálu Vám nabízíme náš Informační věstník pro externí dodavatele k navázání kontaktu a další důležité Informace a Dokumenty.

Přirozeně Vám jsou pro detailnější informace rádi k dispozici také osobně pracovníci centrálního nákupu KSM Castings Group.

Scroll to Top