Sociální angažovanost

Sociální angažovanost

Nadace pro rodiny v nouzi „Familien in Not“ – FiN

„Familien in Not“ (FiN): aneb spojit se za účelem pomoci v regionu a za podpory firem pomáhat dětem a rodinám v nouzi

V naší bezprostřední blízkosti se dostávají rodiny nezaviněně do stavu nouze. Nejvíce tím většinou trpí děti. Vlivy, které je závažným způsobem zatěžují, vedou rychle k vyčlenění z kolektivu a sociálnímu sestupu. A právě zde poskytovat flexibilní a nebyrokratickou pomoc je úkolem a vizí nadace FiN.

Trvale udržitelná pomoc k tomu, aby si rodiny mohly následně pomoci samy, znamená rozsáhlé provázení rodin v životních krizích. Tato pomoc je poskytována kvalifikovanými a profesionálními odborníky. Včasnou a dlouhodobou podporou dětí a mladistvých se rodinná situace stabilizuje a zabraňuje se tak následným škodám.

Existuje mnoho možností, jak aktivitu FiN podpořit – a také k tomu existuje mnoho dobrých důvodů. Podniky tak rozšiřují svoji sociální angažovanost a podporují projekt. Dobrým důvodem pro to je i to, že vývoj podporovaných je viditelný a dosledovatelný. Vedle finanční podpory hrají důležitou hodnotu věcné hodnoty, kontakty, podnikatelský přístup a kreativita.

Nadace pro rodiny v nouzi „Familie in Not“ – FiN Hildesheim vznikla v roce 2005 z jednorázového finančního daru a byla oficiálně založena v roce 2011. Dnes je FiN pevnou součástí práce Diakonie Hildesheim. Je to významný krok směrem k více šancím, zapojení se a rovnému přístupu ke vzdělání v regionu.

FiN je jiná

1. FiN podporuje dlouhodobě.

FiN pomáhá i z krátkodobé finanční nouze – ale především včasným a intenzivním provázením při trvalém překonání nouzové situace.

2. FiN umožní víc.

Není nedostatek jako nedostatek. V naší společnosti se vyskytuje i nedostatek z důvodu nedostatečného vzdělání a ten je jedním z nejdůležitějších důvodů pro sociální vyloučení. Vzdělání lidi zakořeňuje v představách o hodnotách a rozvíjí je v odpovědné osobnosti. Vzdělání potřebuje čas! FiN trvale pomáhá, aby si příjemci pomoci následně dokázali pomáhat sami. Poselství zní: Ty máš nástroj, my Ti dáme šanci jej používat. Věříme v Tebe.

3. FiN pomáhá nad běžný rámec.

FiN se snaží přebíráním patronátu nad rodinami o stabilizaci celého prostředí. Jsou zohledňovány psychosociální, materiální a praktické životní podmínky a včas dochází k zapojení do dlouhodobé terapie.

Co dělá FiN

Sociální angažovanost

Praxe – Někdo se o mě zajímá.

Tim je zoufalý. Jeho rodiče se rozešli. Nedokáže se s tím vyrovnat – ani doma, ani ve škole a ani ve svém okruhu přátel. Krátce přes ukončením přerušuje školní docházku. Hledá východisko a obrací se na FiN. FiN společně s ním hledá místo na praxi. Podnik jej podpoří. Tim si dokončí svou základní školní docházku a zahájí další vzdělání.

Sociální angažovanost

Každodenní pomoc – Teď už si zase poradíme.

Paní M. se stará o šestiletou vnučku Julii. Julia bydlí u ní, je napůl sirotek. Její otec hodně pracuje. Když paní M. onemocní, nemůže se již o Julii starat tak, jak byla zvyklá: už s ní nemůže dělat domácí úkoly, nemůže ji vodit do cvičení a chodit nakupovat. FiN přebírá až do jejího uzdravení část těchto úkolů. Tak může Julia zůstat bydlet u své babičky.

Sociální angažovanost

Rodinná pomoc – Nekonečné hádky skončily.

U tříletého Antona je ve školce nápadné jeho agresivní chování. Ukáže se, že jeho rodiče mají velké potíže. Sotva se přestěhovali, ztrácí otec práci. Rodina má kupu dluhů. Rodiče se hodně hádají. FiN poskytuje poradenství a podporu, aby dluhy, nezaměstnanost a starost o své dítě dostali opět pod kontrolu.

Sociální angažovanost

Další informace naleznete na
www.fin-hildesheim.de

Foto: Titul: JSchilke / photocase.de, dole: lightpoet / fotolia.com, highwaystarz / fotolia.com , Tomasz Trojanowski / fotolia.com, StefanieB. / fotolia.com, vpravo: aeroking, fotolia.com, FiN

Scroll to Top