Ochrana klimatu

Ochrana klimatu

Energetická efektivita a ochrana klimatu mají pro skupinu KSM Castings Group nadřazený význam. Propojujeme ekonomický úspěch s ekologickou a sociální odpovědností podniku. Pomocí více než 50 jednotlivých opatření jsme dokázali v posledních letech realizovat u specifické výrobní spotřeby energie úsporu více než 10 %.

Naším cílem je do roku 2020 realizovat v porovnání s rokem 2009 úsporu o 20 %.

V únoru 2012 byl podnik na základě vynikající angažovanosti v ochraně klimatu přijat do skupiny pro ochranu klimatu a energetickou efektivitu německého hospodářství „Klimaschutz- und Energieeffizienzgruppe der Deutschen Wirtschaft“ – iniciativy Spolkového ministerstva hospodářství a Spolkového ministerstva životního prostředí a Německé průmyslové a obchodní komory (DIHK). KSM Castings Group je tak první slévárenskou společností této velikosti, která byla za zásluhy v oblasti ochrany klimatu vyznamenána titulem „Klimaschutz-Unternehmen“.

V roce 2013 se společnosti na ochranu klimatu sdružily do sdružení na podporu ochrany klimatu a energetické efektivity německého průmyslu „Klimaschutz- und Energieeffizienzgruppe der Deutschen Wirtschaft e. V.“ Jako sdružení podniků všech velikostí z Německa přesahující rámec jednotlivých oborů ukazují podniky pro ochranu klimatu modelové příklady k optimalizaci využívání energie a k ochraně klimatu. Přináší své odborné názory a přístupy aktivně do politiky, ekonomiky a společnosti. Členské podniky sdružení se dobrovolně zavázaly k ambiciózním měřitelným cílům v oblasti ochrany klimatu a energetické efektivity.

Se zahájením 23. mezinárodní klimatické konference v Bonnu 2017 započal dne 6.11.2017 také akční týden na ochranu klimatu podniků na ochranu klimatu v Dolním Sasku u KSM Castings Group. Skupina KSM Castings Group se pravidelně podílí vlastními akcemi na akčním týdnu ochrany klimatu a energetické efektivity v praxi.

Ochrana klimatu
YouTube

Načtením videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.
Zjistěte více

Načíst video

Scroll to Top