Vývoj

Vývoj u KSM Castings

Skupina KSM Castings je coby poskytovatel komplexních služeb vaším partnerem od fáze vývoje přes testování až po sériovou výrobu. K těmto účelům je vám k dispozici globální vývojový tým, který je doplněn o úseky sériového, procesního a technologického vývoje – s globální kompetencí ve vývoji na nejvyšší úrovni.

Ve všech fázích vývoje jsou používány nejmodernější simulační programy a nástroje. Díky důslednému dalšímu rozvíjení výrobních technologií dále rozšiřujeme stávající konkurenční výhody.

Profitujte z naší celosvětové sítě. A to hned od samého počátku.

Vývoj
Vývoj
Vývoj
Vývoj

Vývoj produktů

Naše náročnost je to, co dělá naši kvalitu.

Podporujeme vás ve vašem vývoji produktu od prvních hodin tak, abyste své díly a systémy optimálně uspořádali. Tak jsou hned od počátku zohledňovány požadavky pozdější sériové výroby na procesní stabilitu. Studie proveditelnosti na bázi požadavků zástavbového prostoru a technických specifikací umožňují společnou a včasnou diskuzi o technicky a ekonomicky optimálním řešení.

Jako váš partner pro vývoj optimalizujeme design dílů z hlediska hmotnosti, pevnosti a technologie. Denně uplatňujeme naše dlouholeté zkušenosti s aplikací nejmodernějších simulačních metod.

Při vývoji dílů navíc úzce spolupracujeme s našimi dlouholetými vývojovými partnery a dodavateli, mimo jiné i z oblasti lisování oceli, plastů a hliníkových odlitků. Tím je vám k dispozici kromě běžných výrobních postupů i široké spektrum vývojových, simulačních, kontrolních a ověřovacích metod. Máme k dispozici akreditované testovací centrum s nejnovější technikou, kde provádíme například doprovodnou vývojovou zkoušku pevnosti a životnosti dílu, uvolňujeme konstrukční vzorky do sériové výroby a ověřujeme vlastnosti sériové výroby a dílu.

V oblasti software pracujeme, mimo jiné, v oblasti 3D s Catia V5, Creo 2.0 a Siemens NX 11, v oblasti FEM s HyperWorks (HyperMesh, OptiStruct, Radioss, FEMFAT) a Abaqus. K výměně dat používáme především Data Exchange DXM a zákaznické portály.

Společně vám v krátké době poskytneme technicky vyzrálé a optimální výsledky.

Vývoj

Procesní & materiálový vývoj

Efektivita a procesní bezpečnost pro vaše produkty.

Know-how našeho vývoje pro vás znamená optimální řešení: od funkce dílu přes hmotnost a kvalitu až po náklady.

Procesní vývoj

Důsledně dále optimalizujeme stávající procesy a vyvíjíme nové postupy až do fáze sériové výroby:

V roce 2000 začala skupina KSM Castings Group testovat na jednom zkušebním stroji výrobní technologii lití s protitlakem Counter Pressure Castings (CPC). Dnes jsou touto technologií na plně automatizovaných zařízeních v šesti závodech v Německu, Číně a USA ročně vyráběny miliony závěsů kol a kyvných ložisek pro různé výrobce.

Technologií Controlled Vacuum Casting (CVC®) byl sériově vyroben celosvětově jeden z prvních tlakově litých podvozkových dílů ve svařovatelném provedení bez jakékoliv předchozí úpravy povrchu.

Také na zavedení technologie jader na bázi anorganických pojiv do velkosériové výroby se rozhodující měrou podílel úsek vývoje KSM Castings Group. Dnes vyrábí KSM Castings Group za pomoci takovýchto jader tělesa vstřikovacích čerpadel technologií sklopného kokilového lití (MTC®) v milionových sériích.

Materiálový vývoj

Optimální výrobní proces vyžaduje optimální licí materiál. Ten je základem pro rozhodující vlastnosti produktu, jako jsou pevnost, tažnost, odolnost vůči korozi a v neposlední řadě cena.

Pracujeme v úzké spolupráci s vysokými školami, instituty a průmyslovými partnery úspěšně na optimalizaci slitin pro naše technologie.

Scroll to Top