Bezpečnost práce

Bezpečnost práce

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci u nás mají velmi vysokou prioritu. Bezpečnostní rizika jsou systematicky odstraňována. Přitom chceme vytvořit bezpečné pracovní prostředí šetrné ke zdraví. Hlavním nástrojem pro systematickou a stálou optimalizaci je posouzení rizik. To má za cíl rozpoznat ohrožení dříve, než dojde ke zraněním a onemocněním.

Otevřená komunikace

Informujeme všechny zákazníky, dodavatele a obyvatelstvo otevřeně a transparentně o našich ekologických aktivitách.

Organizace nouzových stavů

Poruchám v provozu se nedá zcela zabránit. Aby „nehoda“ nevedla k negativnímu ovlivnění životního prostředí, vybudovali jsme funkční organizaci nouzových stavů. Všichni pracovníci jsou v rámci pravidelných instruktáží a školení seznamováni s okamžitými opatřeními, která musí být v případě nouzového stavu zavedena. V případě škody je pro nás samozřejmostí okamžité zapojení dozorových orgánů.

Na prvním místě je u nás člověk

Ergonomicky uspořádané pracoviště, dobré pracovní podmínky a život v čistém životním prostředí jsou základními potřebami člověka. Z posouzení rizik, resp. posouzení aspektů životního prostředí, jsou zjišťovány potenciály zlepšení a odvozována opatření.

V rámci skupiny KSM Castings Group stojí člověk na prvním místě. Pouze s motivovanými pracovnicemi a pracovníky se dají dlouhodobě dosahovat naše firemní cíle. Abychom to zaručili, provozujeme naši rozsáhlou bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.

Scroll to Top