Kvalita

Kvalita středem zájmu

Kvalita našich produktů a služeb je to, co dělá KSM.

Je středobodem našeho snažení. Základem pro trvalé zajišťování kvality u našich konvenčních i bezpečnostních dílů je stabilní systém managementu kvality orientovaný na proces, který jsme etablovali a stále dále rozvíjíme celosvětově ve všech našich závodech. Přitom je naším stanoveným cílem rozsáhlá integrace požadavků z různých systémů managementu pro kvalitu, ekologii, energie, bezpečnost práce a ochranu dat.

Kvalita začíná v hlavě

Kvalita podniku a kvalita produktu jsou spolu nedílně spojeny

– a kvalita začíná v hlavě. U KSM dosahujeme kvality povědomím, motivací a odbornou kompetencí našich pracovnic a pracovníků, inovační silou a nasazením moderních technik v našich výrobních a administračních procesech.

Cílenou volbou nových pracovnic a pracovníků a poskytováním zdrojů pro doprovodné profesní vzdělávání si zajišťujeme a zaručujeme vysokou úroveň kvalifikace. Zapojování našich zaměstnanců do procesů podniku, náročné úkoly a přenášení odpovědnosti navíc podporují kompetentnost a povědomí našich pracovnic a pracovníků pro kvalitu.

Ve výsledku dosahujeme vynikajících výsledků kvality – a to oceňují i naši zákazníci.

Kvalita
Kvalita
Kvalita

Závazek ke kvalitě

Management skupiny KSM Castings Group se hlásí ke své odpovědností za kvalitu

– a tím i za zachování a další rozvoj podniku v zájmu společníků, zaměstnanců a zákazníků.

Důležitými zásadami našeho řízení podniku jsou orientace na potřeby zákazníka a plnění všech sjednaných požadavků zákazníků. Přebíráme odpovědnost, co se týká dodržování a plnění všech relevantních právních a úředních požadavků na podnikatelskou činnost. Stanovení, realizace a pravidelná kontrola naší trvale udržitelné politiky kvality, eko-politiky, energetické politiky a politiky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci probíhají na bázi jasných kritérií a cílů. Usilujeme o dosahování „cíle nulové vady“ a kontinuální procesy zlepšování, které zahrnují všechny administrativní a technické procesy a produkty. K realizaci politiky podniku dáváme k dispozici všechny potřebné zdroje a podporujeme otevřenou komunikační kulturu mezi všemi zaměstnanci ve všech oblastech podniku nezávisle na hierarchii a funkci.

Skupina KSM Castings Group důsledně realizuje všechna stávající pravidla Compliance ve styku se zaměstnanci, zákazníky, dodavateli a úřady.

Kontrolovaná kvalita u produktů a procesů

KSM nasazuje na podporu činností vývoje a k monitoringu výrobních procesů nejmodernější kontrolní metody. Všechny závody jsou vybaveny potřebným vybavením a know-how k jeho užívání. Neboť platí: důvěřuj, ale prověřuj!

Standardně provádíme v našich závodech celosvětově různé kontrolní a zkušební postupy. K tomu patří vedle spektrální analýzy, rentgenové zkoušky a kapilární zkoušky barevné indukce také manuální a vizuální kontrolní postupy. Ty jsou navíc doplňovány materiálovými zkouškami a rozměrovými kontrolami CNC. Mimořádné kontrolní postupy jako analýzy technické čistoty (RSA), zkoušky těsnosti (DP), počítačová tomografie (CT) a dynamické testy (DT) doplňují naše portfolio kontrol a zkoušek.

Veškeré kontrolní postupy slouží ke kontrole a zajišťování kvality v našich výrobních procesech. Tak stanovujeme a kontrolujeme za pomocí spektrální analýzy složení materiálů. Destruktivní zkoušky jako zkoušky v tahu, zkoušky tvrdosti a metalografické zkoušky dle mezinárodních standardů jsou součástí zkoušky materiálů. Rentgenové zkoušky jsou prováděny s vizuálním a automatickým vyhodnocováním obrazu dle DIN EN ISO 9712, kapilární zkouška probíhá dle DIN EN ISO 3452. Při manuálních a vizuálních kontrolních postupech kontrolujeme atributivně a variabilně ručními měřidly, měrkami a vizuálními kontrolami. Vedle toho jsou nasazovány výše uvedené mimořádné kontrolní postupy.

Certifikovaná systematika

KSM se orientuje dle mezinárodně platných standardů managementu kvality a dodržuje je.

Všechny celosvětově působící závody naší společnosti jsou certifikovány dle norem ISO 9001 a IATF 16949. Trvalé udržování a rozvoj našeho systému managementu kvality prokazujeme pravidelně v rámci posuzování našimi zákazníky a na základě auditů, které jsou prováděny akreditovanými certifikačními společnostmi.

Scroll to Top