Technologie

Technologie ve skupině KSM Castings Group

Technologie lití je tou nejkratší cestou od tekutého kovu k hotovému výrobku. My této skutečnosti využíváme a sdružujeme výrobní postupy optimálně do výrobních buněk. Důsledně aplikujeme moderní výrobní technologie za podpory nejmodernějších technologií zpracování dat a optimalizujeme tak tok materiálu ve výrobě. Tím minimalizujeme nadměrné množství zásob. To znamená, že vytváříme krátké, uzavřené regulační okruhy, které zlepšují kvalitu procesů.

Náročné produkty ze slitin hliníku a magnézia vyrábíme nejmodernějšími postupy lití a technologiemi obrábění, které jsou optimalizovány z hlediska ochrany životního prostředí. Integrované, certifikované řízení kvality zaručuje jak stabilitu procesu, tak i vlastnosti výrobků splňující podmínky příslušných norem a specifikací ve všech oblastech naší výroby. KSM Castings Group takto dodává komponenty a systémy téměř do všech oblastí automobilové techniky.

Tlakové lití

Technologie

Během procesu tlakového lití se tavenina kovu zalisuje vysokou rychlostí a pod vysokým tlakem do forem z tepelně odolné oceli. Doba plnění licí formy je kratší než 100 milisekund a tlak dosahuje až 1000 barů. Tato technologie se vyznačuje vysokou produktivitou výroby a rozměrovou přesností produktů.

Tímto postupem vyrábíme komplexní výrobky, jako jsou skříně a vnitřní díly převodovek, řízení, součásti motorů a jejich periferií.

Aby byly díly vyrobené tlakovým litím svařitelné a hodily se k dvoustupňovému tepelnému zpracování (T6, T7), vyvinula skupina KSM Castings Group zvláštní proces vakuového tlakového lití, tzv. Controlled Vacuum Casting (CVC®).

Animace procesu tlakového lití

Vakuové tlakové lití (CVC®)

Technologie

V procesu Controlled Vacuum Casting (CVC®) jsou během procesu plnění formy jak licí forma, tak i licí komora pod působením vakua. Několik nezávisle spínaných vakuových okruhů umožňuje velmi rychlý proces vakuování a extrémně vysoký podtlak v dutině formy. Licí píst speciálně vyvinutý pro tento proces zabraňuje ztrátám způsobovaným netěsnostmi a úniky mezi licí komorou a licím pístem.

Technologii CVC® využíváme především v oblasti výroby podvozkových dílů a částí karoserií. Díly vyráběné technologií CVC® vykazují vynikající vlastnost, co se týká pevnosti a tažnosti a hodí se ke svařování a nýtování.

Animace procesu CVC®

Gravitační kokilové lití

Technologie

Při kokilovém lití se tavenina lije do formy (kokily) přes licí systém za využití gravitace. Vznikající staženiny jsou zachycovány takzvanými nálitky a tuhnutí materiálu je řízeno chlazením licí formy. Z důvodu nízké porozity je možné tepelným zpracováním docílit vynikajících mechanických vlastností.

Gravitačním kokilovým litím vyrábíme nejrůznější komplexní díly o tloušťce stěn větší než 4 mm a také duté profily. Tato technologie je vhodná k výrobě bezpečnostních dílů pro podvozkové aplikace, například jedno- či vícedílné konstrukce pomocných rámů.

Animace procesu gravitačního kokilového lití

Sklopné kokilové lití (MTC®)

Technologie

Při technologii sklopného kokilového lití, Multi Tilt Casting (MTC®) se licí forma na začátku plnění nakloní ke straně vtoku. Následným sklopením naplní tavenina formu. Tento postup zajišťuje méně vzduchových bublin v odlitku a umožňuje přesně regulovat rychlost plnění.

Stejně jako u gravitačního kokilového lití můžeme i zde licí formu flexibilně plnit a chlazením cíleně řídit proces tuhnutí materiálu.

Skupina KSM Castings Group vyrábí sklopným kokilovým litím jak malé kompaktní díly, tak i velkoplošné odlitky všech možných geometrických tvarů. Možnosti geometrické variability odpovídají možnostem gravitačního kokilového lití.

Kokilové lití s protitlakem (CPC)

Technologie

Kokilové lití s protitlakem Counter Pressure Casting (CPC) je dalším krokem ve vývoji běžného nízkotlakého lití. Díky nově vyvinutému postupu se dají plnění licí formy a tuhnutí materiálu uskutečňovat pod tlakem, neboť tlaky v peci a kokile jsou regulovatelné nezávisle na sobě. Ve spojení s vysokou mírou zchlazení tak dosahujeme excelentních hodnot mechanických ukazatelů.
Skupina KSM Castings Group je celosvětově největším výrobcem podvozkových dílů technologií lití s protitlakem Counter Pressure Casting (CPC). Tímto způsobem vyrábíme kompaktní díly, které jsou vystavovány velmi vysokým statickým a dynamickým zatížením.

Proces CPC

Animace procesu CPC

Mechanické obrábění

Technologie

Vše na jednom místě, takže i mechanické obrábění odlitků probíhá tam, kde se předtím vyrobí. U našich náročných dílů rozhoduje o jakosti produktů ve všech stupních výroby důsledně promyšlený koncept kvality výrobku. Je nezbytné, precizně odladit technologické kroky mezi slévárnou a obrobnou, aby byla zaručena rozměrová přesnost a kvalita povrchu dílu.

Koncept obrábění a realizace specifických licích požadavků na geometrii dílu jsou u nás odlaďovány přímo v místě. Do našeho celkového konceptu je zapojena také rozměrová kontrola odlitku: všechny díly měříme přímo na místě na 3D souřadnicových měřicích zařízeních a kontrolujeme jak toleranci tvaru, tak i pozice.

Skupina KSM Castings Group zajišťuje odladění mezi konceptem lití a obrábění. 80 % vyráběných odlévaných dílů se přímo v místě také mechanicky obrábí.

Od samého začátku vyhodnocujeme celý průběh procesu a bezprostředně tak zajišťujeme kvalitu vašeho produktu.

Scroll to Top